Webinar AFECO: Pierwsze wyniki projektu udostępnione

23 stycznia 2024 r. konsorcjum AFECO zorganizowało pierwsze webinarium poświęcone prezentacji wyników pierwszej fazy projektu. W webinarium wzięło udział ponad 30 osób z całej Europy.

Projekt Erasmus+ Edukacja dorosłych AFECO – Umożliwienie osobom starszym stosowania ekologicznych i przyjaznych dla wieku rozwiązań w zakresie starzenia się w miejscu zamieszkania, rozpoczął się w grudniu 2022 r. i zakończy się w maju 2025 r. Pierwsza faza projektu polegała na zdefiniowaniu potrzeb, przeprowadzeniu analizy porównawczej i dostarczeniu raportu bazowego.

Podczas webinarium podzielono się kilkoma interesującymi ustaleniami.

Osoby starsze w sześciu krajach europejskich są bardziej świadome rozwiązań przyjaznych dla wieku w domu lub w środowisku niż rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Ich potrzeby edukacyjne koncentrują się na mobilności i wykorzystaniu technologii do stosowania rozwiązań przyjaznych dla wieku i środowiska oraz umiejętności ICT, wyszukiwania informacji, rozwiązywania ograniczeń finansowych i praktycznych przypadków. Takie były wyniki 104 wywiadów przeprowadzonych z osobami starszymi w wieku 65+ z Holandii, Portugalii, Niemiec, Polski, Grecji i Włoch.

W oparciu o te wyniki zespół projektowy pracuje nad opracowaniem internetowego programu nauczania i platformy e-learningowej. Program nauczania i platforma e-learningowa będą współtworzone z osobami starszymi i opiekunami. Następnie pełna wersja robocza zostanie zatwierdzona, a końcowym rezultatem projektu będzie podręcznik dla uczniów i nauczycieli.

Moduły programu nauczania koncentrują się m.in. na podnoszeniu świadomości, technologii, zdrowiu i umiejętnościach ICT. Platforma e-learningowa oferuje wskazówki wirtualnego asystenta i autonomiczną naukę. Platforma będzie zawierać wirtualną bibliotekę, a także da miejsce istniejącym społecznościom internetowym.

Nagrania ze spotkań są dostępne tutaj

Chcesz wiedzieć więcej? Śledź nas: afeco.eu

Scroll to Top