Uruchomienie projektu AFECO w Gouda w Holandii

O AFEAFECO, projekt Erasmus+, rozpoczął się hybrydowym spotkaniem inauguracyjnym, które odbyło się w dniach 18-19 stycznia 2023 r. w Gouda w Holandii. Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji osób starszych poprzez promowanie przystępnych cenowo rozwiązań przyjaznych dla osób starszych i przyjaznych dla środowiska w ich środowisku życia.

Czerpiąc inspirację z SHAFE (Smart Healthy Age-Friendly Environments), AFECO odpowiada na obawy osób starszych dotyczące zmian klimatu, kwestii finansowych i przyszłości ich rodzin. Ponadto przyczynia się do realizacji celu Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości i zapewnienie edukacji osobom starszym, formalnym i nieformalnym opiekunom oraz pracownikom socjalnym na temat znaczenia środowisk przyjaznych osobom starszym i ekologicznym w domach i społecznościach. Środowiska te odgrywają istotną rolę we wspieraniu aktywnego starzenia się i umożliwianiu osobom starszym starzenia się w miejscu, szczególnie w kontekstach związanych z opieką, w których mogą doświadczać biologicznego spadku lub wymagać opieki ze względu na słabość lub chorobę.

Od grudnia 2022 do maja 2025 siedem organizacji z sześciu krajów będzie współpracować:

– AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe (Holandia) – Koordynator międzynarodowy

– FRODIZO, Korporacja Pomocy i Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi (Grecja)

– ISRAA, Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza Agli Anziani (Włochy)

– ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH (Niemcy)

– SHINE 2Europe (Portugalia)

– Uniwersytet Nauk Stosowanych w Hadze (Holandia)

– UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Polska)

AFECO Launch in Gouda

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top