Ukazał się pierwszy biuletyn AFECO

AFECO jest projektem w ramach programu Erasmus+, którego celem jest umożliwienie osobom starszym stosowania przystępnych cenowo, przyjaznych dla wieku i środowiska rozwiązań w ich własnych środowiskach życia.

AFECO ma przez to na celu przyczynienie się do uczestnictwa osób starszych w społeczeństwie, niezależności i poprawy jakości ich życia.

W pierwszym biuletynie:

– Spotkanie inauguracyjne w Gouda, 18 i 19 stycznia 2023 r.

– Uruchomienie wielojęzycznej strony internetowej AFECO

– Informacje na temat ulotki AFECO, przydatnego narzędzia do wyjaśnienia projektu AFECO osobom starszym, opiekunom i ekspertom.

– Krajowe raporty na temat dobrych praktyk w zakresie przystępnych cenowo, bezpiecznych, przyjaznych dla osób starszych i ekologicznych rozwiązań w sześciu krajach: Holandii, Grecji, Portugalii, Włoszech, Niemczech i Polsce.

– Analiza porównawcza barier i czynników ułatwiających przyjęcie zasad przyjaznych dla środowiska i osób starszych

– A także raport na temat dobrych praktyk w zakresie zasad przyjaznych dla wieku

i środowiska.

Pełny biuletyn można pobrać TUTAJ.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na stronę AFECO.

Scroll to Top