Sesja współtworzenia w Niemczech

 

W dniu 29 kwietnia 2024 r. ISIS zorganizowało sesję współtworzenia AFECO, w której wzięło udział 16 uczestników. Sesja ta została przeprowadzona w „Hofgut Goldstein” we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, ośrodku dla seniorów z otwartymi grupami dziennymi oferującymi różnorodne zajęcia dla osób starszych.

Po wstępnym wprowadzeniu do projektu w tej sesji zaprezentowano dwa moduły, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mogli wyrazić swoją opinię na temat treści opracowanych w ramach projektu AFECO. Jeśli chodzi o pierwszy moduł, „finanse ekologiczne i przyjazne starzeniu”, główną obawą było to, że treść skupiała się głównie na właścicielach domów, podczas gdy powinna uwzględniać także tych, którzy wynajmują. Zadania zawarte w modułach, takie jak krótkie quizy, uznano za logiczne i wykonalne.

Jeśli chodzi o drugi moduł, przyjazne dla środowiska przestrzenie publiczne, filmy i treści uznano za informacyjne, wraz z jasnymi i zwięzłymi zadaniami. Oprócz dostarczenia kilku cennych spostrzeżeń na temat treści, przedstawiono także pewne sugestie.

Scroll to Top