Sesja współtworzenia w Holandii

 

22 maja 2024 r. specjalna grupa siedmiu uczestników zebrała się w Delft w Holandii, aby zagłębić się w moduł technologii przyjaznej dla środowiska.

Sesja ta zapewniła platformę do omówienia innowacyjnych rozwiązań i wykorzystania cennych informacji zwrotnych z wcześniejszych faz projektu. Przez cały czas trwania sesji uczestnicy aktywnie uczestniczyli w entuzjastycznych dyskusjach. Ludzie poczuli inspirację prezentowanymi tematami i proekologicznymi rozwiązaniami. Główne opinie dotyczyły stylu, filmów i wskazówek zawartych w module. Niektórzy uczestnicy wyrazili swoje zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami, które można zastosować w ich domu.

Podsumowując, sesja modułowa poświęcona technologii przyjaznej dla środowiska w Delft była wydarzeniem udanym i pouczającym.

Scroll to Top