Co to jest AFECO

AFECO

O projekcie

Projekt AFECO ma na celu promowanie umiejętności i kompetencji osób starszych, które pozwalają im analizować i stosować przystępne cenowo zasady przyjazne dla osób starszych i rozwiązania ekologiczne w ich środowisku fizycznym (w domu lub w sąsiedztwie).
 
Zasady przyjazne dla osób starszych i przyjazne dla środowiska powinny działać komplementarnie i wspierać, aby stworzyć odpowiednie warunki dla włączenia społecznego, aktywnego starzenia się i starzenia się poprzez odpowiedzialny środowiskowo sposób życia.

Jakie są filary rozwiązań przyjaznych osobom starszym?

Filary rozwiązań przyjaznych osobom starszym to praktyczne działania mające na celu poprawę ich stanu zdrowia, ogólną aktywizację i zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym, umożliwiając im aktywne starzenie się oraz poprawę jakości ich życia. Rozwiązania te są powiązane z ośmioma domenami miast przyjaznych starzeniu się, opracowanymi przez Światową Organizację Zdrowia. Założenia te obejmują przestrzenie miejskie i budynki, transport, mieszkalnictwo, partycypację społeczną, szacunek i przynależność do społeczności lokalnej, działalność społeczną i zatrudnienie, komunikację i informację oraz wsparcie mieszkańców i dostęp do usług zdrowotnych.

Jakie są filary rozwiązań przyjaznych środowisku?

Filary rozwiązań przyjaznych środowisku to praktyczne działania, które pomagają osobom starszym działać w sposób bardziej zrównoważony i zmniejszać ich negatywny wpływ na środowisko. Rozwiązania te wdrożyć można w domu lub w ramach społeczności lokalnej przy wsparciu innych osób. Rozwiązania przyjazne środowisku mają na celu minimalizację lub wyeliminowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na ekosystemy lub środowisko.

Cele projektu

Głównym celem AFECO jest rozwój dobrze zorganizowanej i otwartej platformy e-learningowej mającej na celu podnoszenie świadomości i edukację osób starszych, (nie)formalnych opiekunów i pracowników socjalnych w zakresie:

a)

Stosowanie zasad przyjaznych starzeniu się (w domu iw sąsiedztwie) jako wartościowego narzędzia aktywnego starzenia się i starzenia się w miejscu zamieszkania. Środowiska przyjazne osobom starszym mogą odgrywać kluczową rolę we wspieraniu obywateli w starzeniu się w lepszym zdrowiu fizycznym i psychicznym, aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym i pozostawaniu jak najdłużej niezależnym.

b)

Zmiana kulturowa i behawioralna potrzebna do promowania zasad środowiska przyjaznego osobom starszym poprzez ich interakcję z zasadami przyjaznymi dla środowiska.

c)

Nowa konfiguracja i wyzwania stawiane przed przyjaznymi dla osób starszych i przyjaznych dla środowiska środowiskami fizycznymi w ramach ciągłego postępu technologicznego i istniejących systemów wspomagania życia dla osób starszych.

d)

Rola środowisk przyjaznych starzeniu się i środowisku (w domu lub w sąsiedztwie) jako cennego narzędzia w kontekście opieki, które może zrekompensować niedomagania w przypadku osłabienia lub choroby osób starszych wymagających opieki.

Heading Icon

Szczegóły Projektu

Szczegóły projektu AFECO
Akronim
AFECO
Tytuł
Promowanie przystępnych cenowo rozwiązań przyjaznych dla środowiska i wieku wśród osób starszych.
Czas trwania
01/12/22 - 31/05/25
Numer umowy
2022-1-NL01-KA220-ADU-000086242
Program
Erasmus+
Konkurs
KA220-ADU - Współpraca partnerska w edukacji dorosłych
Edycja
2022
Dziedzina
Edukacja dorosłych
Heading Icon

Produkty projektu

Aby osiągnąć te cele, AFECO opracuje następujące wyniki:

Badanie podstawowe

Przeanalizowane zostaną potrzeby edukacyjne grupy docelowej projektu (w tym podstawowy poziom wiedzy) oraz sposób, w jaki można je najlepiej dopasować do metodologii uczenia się i dostosowanego programu szkoleń, biorąc pod uwagę podejście społeczne, finansowe, kulturowe i edukacyjne, jak również jako polityki w każdym z krajów uczestniczących w projekcie.

Program nauczania

Treść nauczania będzie współtworzona z grupą docelową i ustrukturyzowana zgodnie z konkretnymi celami projektu. Przeanalizowane zostaną podstawowe kwestie dotyczące przyjaznych dla osób starszych i przyjaznych dla środowiska zasad zarówno w domu, jak i w społeczności, jako część wzmocnienia pozycji osób starszych, dobrego starzenia się i starzenia się w miejscu zamieszkania.

Interaktywna platforma e-learningowa

Zaprojektowana z myślą o włączeniu, otwarta i łatwo dostępna dla wszystkich dorosłych do nauki oraz łatwego i skutecznego stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Podręcznik walidacyjny

Określi ostateczną wersję treści edukacyjnych i szkoleniowych oraz metodologię, której należy przestrzegać, aby zapewnić jak najskuteczniejsze dostarczenie treści nowym uczniom i zainteresowanym stronom.

Scroll to Top