News

Sesja współtworzenia w Portugalii

  W dniu 9 maja 2024 roku SHINE zorganizowała sesję współtworzenia projektu AFECO. Pięciu portugalskich uczestników wzięło udział w tej sesji online, chcąc przekazać swoją opinię na temat prezentowanego modułu. W tej sesji zaprezentowano moduł ekologiczne adaptacje wewnętrzne. Ogólnie opinie były pozytywne, zwłaszcza jeśli chodzi o język i treść. Pojawiły się cenne sugestie dotyczące wykorzystania obrazów, struktury modułów na platformie oraz restrukturyzacji treści prezentowanego modułu z łatwiejszego na trudniejszy w adaptacji. Głównym problemem związanym z platformą było nakładanie się treści. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zaangażowani w tę sesję, zawsze chętnie odpowiadając na pytania i wyrażając swoje opinie, odnosząc jednocześnie treści do ich codziennego kontekstu. Aby przekazać dodatkową informację zwrotną, uczestnicy poprosili o dodatkowy czas na ocenę jednostki, a mianowicie jej filmów i stron internetowych, i zasugerowali otrzymanie w tym celu dokumentu.

Sesja współtworzenia w Polsce

9 kwietnia 2024 w Jeleniej Górze odbyła się sesja współtworzenia projektu AFECO. W sesji tej wzięło udział 6 uczestników, których poproszono o wyrażenie opinii na temat jednego z modułów przyszłej platformy AFECO: mieszkalnictwa przyjaznego osobom starszym. Uczestnicy wykazali się dużą aktywnością i przez cały czas trwania zajęć wykazali duże zainteresowanie. Podzielili się cennymi spostrzeżeniami na temat prezentacji platformy i jej dostępności, jeśli chodzi o filmy, język i napisy. Pozytywnie oceniono filmy, przejrzystość tekstu i materiały interaktywne. Uczestnicy przyznali, że moduły były przejrzyste, łatwe do zrozumienia i przyjazne dla użytkownika. Nie sugerowali żadnych większych modyfikacji. Uczestnicy wyrazili także chęć udziału w testach narzędzia, gdy będzie już gotowe!

Sesja współtworzenia w Niemczech

  W dniu 29 kwietnia 2024 r. ISIS zorganizowało sesję współtworzenia AFECO, w której wzięło udział 16 uczestników. Sesja ta została przeprowadzona w „Hofgut Goldstein” we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, ośrodku dla seniorów z otwartymi grupami dziennymi oferującymi różnorodne zajęcia dla osób starszych. Po wstępnym wprowadzeniu do projektu w tej sesji zaprezentowano dwa moduły, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mogli wyrazić swoją opinię na temat treści opracowanych w ramach projektu AFECO. Jeśli chodzi o pierwszy moduł, „finanse ekologiczne i przyjazne starzeniu”, główną obawą było to, że treść skupiała się głównie na właścicielach domów, podczas gdy powinna uwzględniać także tych, którzy wynajmują. Zadania zawarte w modułach, takie jak krótkie quizy, uznano za logiczne i wykonalne. Jeśli chodzi o drugi moduł, przyjazne dla środowiska przestrzenie publiczne, filmy i treści uznano za informacyjne, wraz z jasnymi i zwięzłymi zadaniami. Oprócz dostarczenia kilku cennych spostrzeżeń na temat treści, przedstawiono także pewne sugestie.

Sesja współtworzenia we Włoszech

  W dniu 27 maja 2024 r. w Treviso we Włoszech pięciu uczestników wzięło udział w sesji współtworzenia AFECO prowadzonej przez ISRAA. Podczas tej sesji przedstawiono opinie na temat modułu zdrowia przyjaznego dla środowiska. Ogólnie cele i tematyka platformy zostały docenione. Sugerowano jednak pogłębienie niektórych tematów w celu uczynienia ich bardziej użytecznymi. Jeśli chodzi o treść, przedstawiono pewne sugestie dotyczące ich codziennego życia oraz tego, jak można uczynić te wskazówki bardziej praktycznymi i łatwiejszymi do zastosowania. Podczas tej sesji poruszono także kwestie językowe i wykorzystanie zdjęć. Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy byli zaangażowani i mieli poczucie, że ta platforma, na której organizowane są informacje, może być bardzo przydatna!

Sesja współtworzenia z obywatelami w Grecji

  Zespół AFECO zorganizował sesję współtworzenia w Patras w Grecji w dniu 24 kwietnia 2024 r. W sesji wzięło udział ośmiu obywateli, którzy zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat modułu: „bezpieczeństwo w środowiskach przyjaznych osobom starszym”. Informacje zwrotne były ogólnie pozytywne. Uczestnicy byli aktywnie zaangażowani i zainteresowani platformą edukacyjną. Wskazali jednak, że luka w wiedzy istniejąca w pojęciu bezpieczeństwa i ochrony jako istotnych elementów domów przyjaznych osobom starszym to luka, którą należy wypełnić zarówno w przypadku starszych, jak i młodszych pokoleń. Zasugerowali, że podejście międzypokoleniowe może przynieść najlepsze rezultaty w promowaniu zasad przyjaznych starzeniu się i środowisku przedstawionych w tym module.

Sesja współtworzenia w Holandii

  22 maja 2024 r. specjalna grupa siedmiu uczestników zebrała się w Delft w Holandii, aby zagłębić się w moduł technologii przyjaznej dla środowiska. Sesja ta zapewniła platformę do omówienia innowacyjnych rozwiązań i wykorzystania cennych informacji zwrotnych z wcześniejszych faz projektu. Przez cały czas trwania sesji uczestnicy aktywnie uczestniczyli w entuzjastycznych dyskusjach. Ludzie poczuli inspirację prezentowanymi tematami i proekologicznymi rozwiązaniami. Główne opinie dotyczyły stylu, filmów i wskazówek zawartych w module. Niektórzy uczestnicy wyrazili swoje zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami, które można zastosować w ich domu. Podsumowując, sesja modułowa poświęcona technologii przyjaznej dla środowiska w Delft była wydarzeniem udanym i pouczającym.

Webinar AFECO: Pierwsze wyniki projektu udostępnione

23 stycznia 2024 r. konsorcjum AFECO zorganizowało pierwsze webinarium poświęcone prezentacji wyników pierwszej fazy projektu. W webinarium wzięło udział ponad 30 osób z całej Europy. Projekt Erasmus+ Edukacja dorosłych AFECO – Umożliwienie osobom starszym stosowania ekologicznych i przyjaznych dla wieku rozwiązań w zakresie starzenia się w miejscu zamieszkania, rozpoczął się w grudniu 2022 r. i zakończy się w maju 2025 r. Pierwsza faza projektu polegała na zdefiniowaniu potrzeb, przeprowadzeniu analizy porównawczej i dostarczeniu raportu bazowego. Podczas webinarium podzielono się kilkoma interesującymi ustaleniami. Osoby starsze w sześciu krajach europejskich są bardziej świadome rozwiązań przyjaznych dla wieku w domu lub w środowisku niż rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Ich potrzeby edukacyjne koncentrują się na mobilności i wykorzystaniu technologii do stosowania rozwiązań przyjaznych dla wieku i środowiska oraz umiejętności ICT, wyszukiwania informacji, rozwiązywania ograniczeń finansowych i praktycznych przypadków. Takie były wyniki 104 wywiadów przeprowadzonych z osobami starszymi w wieku 65+ z Holandii, Portugalii, Niemiec, Polski, Grecji i Włoch. W oparciu o te wyniki zespół projektowy pracuje nad opracowaniem internetowego programu nauczania i platformy e-learningowej. Program nauczania i platforma e-learningowa będą współtworzone z osobami starszymi i opiekunami. Następnie pełna wersja robocza zostanie zatwierdzona, a końcowym rezultatem projektu będzie podręcznik dla uczniów i nauczycieli. Moduły programu nauczania koncentrują się m.in. na podnoszeniu świadomości, technologii, zdrowiu i umiejętnościach ICT. Platforma e-learningowa oferuje wskazówki wirtualnego asystenta i autonomiczną naukę. Platforma będzie zawierać wirtualną bibliotekę, a także da miejsce istniejącym społecznościom internetowym. Nagrania ze spotkań są dostępne tutaj Chcesz wiedzieć więcej? Śledź nas: afeco.eu

Drugi newsletter AFECO jest już dostępny!

Zbliżając się do końca roku, partnerzy AFECO nadal pracują na rzecz bardziej ekologicznego i przyjaznego dla osób starszych świata. W tym biuletynie znajdziesz: – Raport bazowy i strategię wdrażania, które podsumowują wyniki współpracy między partnerami projektu w początkowej fazie (grudzień 2022 – listopad 2023) projektu. – Aktualizacje dotyczące programu nauczania i rozwoju platformy – Ogłoszenie o nadchodzącym wydarzeniu: webinarium dla interesariuszy w dniu 23 stycznia 2024 r., godz. 16.00 – 17.00 czasu środkowoeuropejskiego. – Poznaj partnerów! W tym wydaniu przedstawiamy AFEDEMY i THUAS Biuletyn można pobrać TUTAJ. Zespół AFECO życzy wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

Ukazał się pierwszy biuletyn AFECO

AFECO jest projektem w ramach programu Erasmus+, którego celem jest umożliwienie osobom starszym stosowania przystępnych cenowo, przyjaznych dla wieku i środowiska rozwiązań w ich własnych środowiskach życia. AFECO ma przez to na celu przyczynienie się do uczestnictwa osób starszych w społeczeństwie, niezależności i poprawy jakości ich życia. W pierwszym biuletynie: – Spotkanie inauguracyjne w Gouda, 18 i 19 stycznia 2023 r. – Uruchomienie wielojęzycznej strony internetowej AFECO – Informacje na temat ulotki AFECO, przydatnego narzędzia do wyjaśnienia projektu AFECO osobom starszym, opiekunom i ekspertom. – Krajowe raporty na temat dobrych praktyk w zakresie przystępnych cenowo, bezpiecznych, przyjaznych dla osób starszych i ekologicznych rozwiązań w sześciu krajach: Holandii, Grecji, Portugalii, Włoszech, Niemczech i Polsce. – Analiza porównawcza barier i czynników ułatwiających przyjęcie zasad przyjaznych dla środowiska i osób starszych – A także raport na temat dobrych praktyk w zakresie zasad przyjaznych dla wieku i środowiska. Pełny biuletyn można pobrać TUTAJ. Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na stronę AFECO.

Scroll to Top