AFECO WAS PRESENTED TO THE COST SCIENTIFIC COMMITTEE IN LISBON

Projekt AFECO został zaprezentowany przez Carinę Dantas, która została zaproszona do przedstawienia NET4Age-Friendly Komitetowi Naukowemu COST (SC) podczas 18. spotkania SC w Lizbonie.

Komitet Naukowy COST doradza Stowarzyszeniu COST – European Cooperation in Science and Technology w zakresie jakości Open Call, a w szczególności procedur związanych ze składaniem, oceną i wyborem wniosków. Nadzoruje również monitorowanie i końcową ocenę akcji COST.

NET4Age-Friendly była jedną z akcji wybranych do prezentacji w oparciu o jej doskonałe wyniki pośrednie oraz oczekiwane krótko- i długoterminowe skutki. Carina Dantas jest przewodniczącą NET4Age-Friendly, której głównym celem jest ustanowienie międzynarodowej i interdyscyplinarnej sieci naukowców ze wszystkich sektorów w celu zwiększenia świadomości oraz wspierania tworzenia i wdrażania inteligentnych, zdrowych środowisk wewnętrznych i zewnętrznych dla obecnych i przyszłych pokoleń. W związku z tym Carina przedstawiła niektóre z projektów związanych z SHAFE (Smart Healthy Age-Friendly Environments), w tym AFECO, którego celem jest promowanie upodmiotowienia osób starszych w celu stosowania niedrogich, przyjaznych dla wieku i przyjaznych dla środowiska rozwiązań.

Scroll to Top