Wie we zijn

Heading Icon

Projectpartners

AFEDEMY, Academie voor Leeftijdsvriendelijke Omgevingen in Europa.

- Coördinator -
Over AFEdemy

AFEdemy is een besloten vennootschap gevestigd in Gouda. Het werd opgericht in mei 2017 en sindsdien is AFEdemy succesvol betrokken bij Europese netwerken en projecten. AFEdemy richt zich op de uitdaging van de implementatie voor vele organisaties die het holistische concept van leeftijdsvriendelijke steden en omgevingen van de WHO omarmen. Daarom is de missie van AFEdemy het opbouwen van capaciteit van nationale, regionale en lokale belanghebbenden op het gebied van slimme gezonde leeftijdsvriendelijke omgevingen. De belangrijkste doelgroepen voor training en advies zijn oudere volwassenen, overheden, architecten, zorginstellingen en bureaus voor onderzoek en ICT-ontwikkeling. Om het doel van het bedrijf te bereiken biedt AFEdemy de volgende diensten aan: verbinding en netwerken van belanghebbenden, ontwikkeling van curricula en MOOC’s, trainingen, coaching en onderzoek.

Haagse Hogeschool

- Partner -
Over HAAGSE
De Haagse Hogeschool heeft bijna 26.000 studenten die studeren in bijna 100 voltijd- en deeltijdopleidingen. Daarnaast heeft zij zes expertisecentra. Een expertisecentrum bestaat uit een aantal onderzoeksgroepen die onderzoek doen rond een specifiek thema. In het AFECO-project werkt de onderzoeksgroep Urban Ageing, die deel uitmaakt van het Centre of Expertise on Health Innovation, samen met het Centre of Expertise on Global and Inclusive Learning. De betrokken onderzoekers brengen substantiële onderzoeks- en onderwijservaring op het gebied van de kwaliteit van leven van oudere volwassenen in de stad, alsmede op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken, en goed ontwikkelde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksvaardigheden in. De onderzoeksgroep Urban Ageing heeft ook de Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire (AFCCQ) mede ontwikkeld.
 

URBAN AGEING

GEZONDHEIDSINNOVATIECENTRUM

upwr

Uniwersytet Przyrodniczy We Wroclawiu

- Partner -
Over de Universiteit van Wrocław
De Universiteit voor Milieu- en Levenswetenschappen van Wrocław (UPWr) is een van de beste gespecialiseerde universiteiten in Polen. Bovendien heeft UPWr 16 leidende onderzoeksteams opgericht die werken aan de ontwikkeling van hun specialisaties, internationaal onderzoek van cruciaal belang initiëren en uitvoeren en externe fondsen voor de universiteit verwerven om wetenschappelijke studies uit te voeren. Een van deze leidende onderzoeksteams is gericht op het domein van duurzame steden en regio’s. Daarnaast heeft UPWr ervaring met het geven van onderwijs aan oudere volwassenen. Sinds 2009 opereert de Open Universiteit van de Derde Leeftijd bij UPWr. Het doel van deze eenheid is het ontwikkelen en verdiepen van de intellectuele en psychofysieke fitheid en sociale activiteit van studenten, ongeacht hun opleiding, beroepsstatus en huidige baan.
SHINE 2Europe

SHINE 2Europe Lda.

- Partner -
Over SHINE 2Europe, Lda.
SHINE 2Europe wil inclusieve gemeenschappen bevorderen voor alle burgers, door het leveren van onderzoek en ondersteuning bij de implementatie van tech-Savvy, Healthy en INclusivE oplossingen. Met een duidelijke visie op het bevorderen van maatschappelijke groei en inclusiviteit bevordert SHINE het delen van goede praktijken, actieve netwerken tussen verschillende belanghebbenden en landen en projecten op gebieden die als essentieel voor de samenleving worden beschouwd, zoals gelijkheid en inclusie, ethisch gedrag en milieuverantwoordelijkheid. SHINE zit de COST-actie NET4Age-Friendly voor en is lid van de focusgroep van het EU-pact voor vaardigheden voor het ecosysteem Nabijheid en Sociale Economie.
ISRAA

I.S.R.A.A., Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza Agli Anziani

- Partner -
Over I.S.R.A.A.

I.S.R.A.A. is een Italiaanse openbare aanbieder van ouderenzorg, gevestigd in Treviso, die diensten verleent die inspelen op een breed scala van mogelijke behoeften door het aanbieden van een reeks verschillende woonmogelijkheden voor ouderen met of zonder dementie, zowel in de thuiszorg als in haar verpleeghuizen. I.S.R.A.A. biedt ook 32 appartementen voor zelfstandige senioren. I.S.R.A.A. heeft kennis en ervaring in het helpen van senioren om ondanks hun functionele en cognitieve beperkingen zo zelfstandig mogelijk te blijven, door het bevorderen van positieve gevoelens in een leeftijdsvriendelijke omgeving, om de zelfredzaamheid van de senioren te verbeteren en hun perceptie van de kwaliteit van leven te verhogen.

ISIS

ISIS, Institut Für Soziale Infrastruktur Gemeinnützige GmbH

- Partner -
Over ISIS
ISIS is een non-profit instituut voor toegepast sociaal onderzoek en sociale planning. Opgericht in 1991, is ISIS gespecialiseerd in praktijkgerichte sociaal-wetenschappelijke analyses, alsmede in adviesdiensten, ontwikkeling van sociale structuren en kennisoverdracht. Hun teamleden en hun collectieve kennis zijn hun middelen. Ze combineren sociaal-wetenschappelijke expertise en interdisciplinaire competentie.
 
ISIS richt zich op de thema’s leeftijd, discriminatie, digitalisering, gezondheid en participatie. De leidende gedachte is het versterken van democratische structuren. Hiervoor werkt ISIS ook al vele jaren op Europees niveau samen met verschillende partners.
FRODIZO

FRODIZO, maatschappij voor opvolging en verzorging van bejaarden en gehandicapten

- Partner -
Over FRODIZO
FRODIZO is een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk voor het verlenen van sociale zorg aan oudere volwassenen en gehandicapten, zodat zij hun maximale autonomie en welzijn kunnen behouden. Zij streeft ernaar actief ouder worden, zelfstandig wonen en sociale integratie van deze doelgroepen te bevorderen.
Het personeel bestaat uit professionals en wetenschappers uit verschillende sectoren van de gezondheidszorg en sociale zorg, waaronder verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, gerontologen en fysiotherapeuten. Dit bedrijf beschikt over een zeer breed netwerk van samenwerkende sociale zorgorganisaties in het randgebied van West-Griekenland en op het nationaal niveau van sociale en gezondheidszorg.
Scroll naar boven