Waarom AFECO

AFECO

Over het project

Het AFECO-project wil de vaardigheden en competenties van ouderen bevorderen die hen in staat stellen om betaalbare leeftijdsvriendelijke en milieuvriendelijke principes in hun fysieke omgeving (thuis of in de buurt) te analyseren en te gebruiken. 
 
Leeftijdsvriendelijke en milieuvriendelijke principes moeten complementair en ondersteunend werken om de juiste voorwaarden te scheppen voor sociale integratie, actief ouder worden en ouder worden in de plaats door een milieuvriendelijke manier van leven.

Wat zijn leeftijdsvriendelijke principes?

Leeftijdsvriendelijke principes zijn praktische oplossingen om de gezondheid, participatie en veiligheid van ouderen te verbeteren, zodat de kwaliteit van leven toeneemt. Deze oplossingen zijn gekoppeld aan de acht domeinen van het door de Wereldgezondheidsorganisatie ontwikkelde kader voor leeftijdsvriendelijke steden, waaronder buitenruimtes en gebouwen, vervoer, huisvesting, sociale participatie, respect en sociale integratie, burgerparticipatie en werkgelegenheid, communicatie en informatie, en ondersteuning en gezondheidsdiensten.

Wat zijn milieuvriendelijke principes?

Milieuvriendelijke principes zijn praktische oplossingen die ouderen helpen duurzamer te handelen en bij te dragen aan het milieu. Deze oplossingen kunnen (eventueel met steun van anderen) in hun eigen huis of in de buurt worden uitgevoerd.
 
Milieuvriendelijke oplossingen zijn erop gericht het milieu zo min mogelijk te belasten of geen schade toe te brengen.

Doelstellingen van het project

Het hoofddoel van de AFECO is het ontwikkelen van een goed gestructureerd en open e-learning platform met als doel ouderen, (in)formele zorgverleners en maatschappelijk werkers bewust te maken van en voor te lichten over:

a)

De toepassing van leeftijdsvriendelijke principes (thuis en in de buurt) als een waardevol instrument voor actief ouder worden en “ageing in place”. Leeftijdsvriendelijke omgevingen kunnen een cruciale rol spelen om burgers in staat te stellen in betere lichamelijke en geestelijke gezondheid ouder te worden, actief deel te nemen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig te blijven.

b)

De culturele en gedragsverandering die nodig is voor de bevordering van leeftijdsvriendelijke milieubeginselen door hun interactie met milieuvriendelijke beginselen.

c)

De nieuwe configuratie en uitdagingen voor leeftijdsvriendelijke en milieuvriendelijke fysieke omgevingen door de voortdurende technologische vooruitgang en systemen voor begeleid wonen om ouder te worden.

d)

De rol van leeftijdsvriendelijke en milieuvriendelijke omgevingen (thuis of in de buurt) als een waardevol instrument in de zorgcontext dat de biologische achteruitgang in geval van kwetsbaarheid of ziekte van zorgbehoevende ouderen kan compenseren.

Heading Icon

Projectgegevens

AFECO Projectgegevens
Acroniem
AFECO
Titel
Ouderen in staat stellen betaalbare milieuvriendelijke en leeftijdsvriendelijke oplossingen toe te passen om ouder te worden.
Duur
01/12/22 - 31/05/25
GA Nummer
2022-1-NL01-KA220-ADU-000086242
Programma
Erasmus+
Soort actie
KA220-ADU - Samenwerkingspartnerschappen in het volwassenenonderwijs
Oproep
2022
Gebied
Volwassenenonderwijs
Heading Icon

Projectresultaten

Om deze doelstellingen te bereiken zal AFECO de volgende resultaten ontwikkelen:

Basisonderzoek

Dit zal de onderwijsbehoeften van de doelgroep van het project analyseren (inclusief de basislijn in het kennisniveau) en hoe deze het best passen in een leermethode en een op maat gemaakt opleidingscurriculum. Hierbij wordt rekening gehouden met de sociale, financiële, culturele en onderwijsbenaderingen en het beleid in elk van de projectlanden.

Curriculum

De leerinhoud wordt samen met de doelgroep gecreëerd en gestructureerd volgens de specifieke doelstellingen van het project. De kernvraagstukken rond leeftijds- en milieuvriendelijke principes zullen worden geanalyseerd, zowel thuis als in de gemeenschap, als onderdeel van de empowerment van ouderen, gezond ouder worden en ouder worden op zijn plaats.

Interactief e-learning platform

Inclusief ontworpen, met open en gemakkelijk toegankelijk voor alle volwassenen om te leren en de geleerde kennis en praktijken gemakkelijk en effectief toe te passen.

Handboek

Hierin wordt de definitieve versie van de onderwijs- en opleidingsinhoud vastgelegd, evenals de methodologie die moet worden gevolgd om de inhoud zo succesvol mogelijk aan nieuwlerenden en geïnteresseerde belanghebbenden te leveren.

Scroll naar boven