News

Het Basisrapport en de implementatiestrategie zijn nu beschikbaar

Een van de belangrijkste doelstellingen van het AFECO-project is de kwaliteit van leven, langer zelfstandig wonen en sociale betrokkenheid van ouderen te verbeteren. Het project streeft ernaar ouderen in staat te stellen om betaalbare leeftijdsvriendelijke en milieuvriendelijke oplossingen toe te passen in hun eigen leefomgeving, gemeenschappen en buurten. Daarnaast wil het project het belang van deze omgevingen onder de aandacht brengen van ouderen, (in)formele zorgverleners en maatschappelijk werkers. Het basisrapport en de implementatiestrategie laten de resultaten zien van de activiteiten van de projectpartners in Griekenland, Nederland, Duitsland, Portugal, Italië en Polen tijdens de eerste fase van het project (december 2022 – november 2023). Het rapport bevat een literatuuronderzoek, een vergelijkende analyse van leeftijds- en milieuvriendelijke oplossingen, een verslag van goede praktijken, bevindingen uit interviews en focusgroepen en gerelateerde casestudies uit de partnerlanden. De richtlijnen die voortkomen uit de basisanalyse tonen het conceptuele kader voor het trainingsmateriaal en geven aanbevelingen voor de komende acties (ontwerp van het e-learning platform, ontwikkeling van een curriculum, testen van het e-learning platform) van het project. Lees ons basisrapport en onze implementatiestrategie voor meer details over – de beschrijvende en vergelijkende analyse van de verschillende landencontexten op het gebied van gezondheid, maatschappij, financiën en milieu en de invloed van leeftijds- en milieuvriendelijke principes hierop; – de richtlijnen voor leeftijdsvriendelijke principes en hun potentieel om mede vorm te geven aan de dimensies van actief ouder worden en ouder worden in de plaats (zowel thuis als in de gemeenschap) voor ouderen en ouderen die zorg nodig hebben; – de belangrijkste bevindingen uit de interviews met ouderen, verzorgers en andere deskundigen; – de leerbehoeften van (in)formele verzorgers en maatschappelijk werkers; – de onderwijsbehoeften van ouderen en hoe aan deze behoeften kan worden voldaan met een op maat gemaakt trainingscurriculum; – de evaluatie van de praktische aanpassingen en interventies die nodig zijn voor het e-Learning platform; – een voorlopige analyse van de betrokken belanghebbenden.

De eerste nieuwsbrief van AFECO is uit

Het AFECO-project is een Erasmus+ project dat zich richt op het in staat stellen van ouderen om betaalbare leeftijd- en milieuvriendelijke oplossingen toe te passen in hun eigen leefomgeving. Op deze manier wil AFECO bijdragen aan de participatie van ouderen in de samenleving, het verbeteren van hun kwaliteit van leven en zelfstandig wonen. In de eerste nieuwsbrief: – De kick off bijeenkomst in Gouda, op 18 en 19 januari 2023 – De introductie van de meertalige AFECO website – Informatie over de AFECO folder, een handig hulpmiddel om het AFECO project uit te leggen aan ouderen, verzorgers en deskundigen. – Nationale rapporten over goede praktijken van betaalbare, veilige, leeftijdsvriendelijke en milieuvriendelijke oplossingen in zes landen: Nederland, Griekenland, Portugal, Italië, Duitsland en Polen. – Een vergelijkende analyse van belemmeringen en factoren die de toepassing van leeftijds- en milieuvriendelijke principes vergemakkelijken. – En ook een rapport over goede praktijken van leeftijds- en milieuvriendelijke oplossingen. U kunt de volledige nieuwsbrief HIER downloaden. Meer weten? Ga naar de AFECO-website.

Scroll naar boven