Συνεδρία συν-δημιουργίας με πολίτες στην Ελλάδα

 

«Η ομάδα της AFECO διοργάνωσε μια συνεδρία συν-δημιουργίας στην Πάτρα, Ελλάδα, στις 24 Απριλίου 2024. Οκτώ πολίτες παρακολούθησαν αυτή τη συνεδρία και κλήθηκαν να δώσουν σχόλια σχετικά με την ενότητα: «ασφάλεια σε περιβάλλον φιλικό προς τους ηλικιωμένους».

Τα σχόλια ήταν συνολικά θετικά. Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν ενεργά και ενδιαφέρθηκαν για την πλατφόρμα μάθησης. Ωστόσο, τόνισαν ότι το κενό γνώσης που υπάρχει στην έννοια της ασφάλειας ως ζωτικής σημασίας κομμάτι των φιλικών για ηλικιωμένους σπιτιών, είναι ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί τόσο για τις μεγαλύτερες όσο και για τις νεότερες γενιές. Πρότειναν ότι μια προσέγγιση μεταξύ των γενεών θα μπορούσε να αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα στην προώθηση των φιλικών προς την ηλικία και των φιλικών προς το περιβάλλον αρχών που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα».

Scroll to Top