Συνεδρία συν-δημιουργίας με πολίτες στην Ιταλία

 

«Στις 27 Μαΐου 2024 στο Τρεβίζο της Ιταλίας, πέντε συμμετέχοντες παρακολούθησαν μια συνεδρία συν-δημιουργίας για το έργο AFECO που συντόνισε ο οργανισμός ISRAA. Σε γενικές γραμμές, εκτιμήθηκαν οι στόχοι και τα θέματα της πλατφόρμας. Ωστόσο, προτάθηκε ότι ορισμένα από τα θέματα θα πρέπει να εμβαθύνουν για να γίνουν πιο χρήσιμα. Ως προς το περιεχόμενο, έγιναν κάποιες προτάσεις σε σχέση με την καθημερινότητα των επωφελουμένων και πώς αυτές οι προτάσεις θα μπορούσαν να γίνουν πιο πρακτικές και ευκολότερες στην υιοθέτησή τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας τέθηκαν επίσης γλωσσικά ζητήματα και η χρήση φωτογραφιών.

Συνολικά, οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν και συμμετείχαν και θεώρησαν ότι αυτή η πλατφόρμα, όπου οργανώνονται πληροφορίες, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη! “

Scroll to Top