Συνεδρία συν-δημιουργίας με πολίτες στην Γερμανία

 

Το ISIS διοργάνωσε μια συνεδρία συν-δημιουργίας για το πρόγραμμα AFECO στις 29 Απριλίου 2024, με 16 συμμετέχοντες. Αυτή η συνεδρία διεξήχθη στο Hofgut Goldstein” στη Φρανκφούρτη στον Μάιν της Γερμανίας, ένα κέντρο ηλικιωμένων με ομάδες ανοιχτής διαβίωσης που προσφέρει πολλαπλές δραστηριότητες για ηλικιωμένους. Μετά την αρχική εισαγωγή στο έργο, δύο ενότητες παρουσιάστηκαν σε αυτή τη συνεδρία, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου AFECO. Όσον αφορά την πρώτη ενότητα, σχετικά με την οικονομική θεώρηση των φιλικών στην ηλικία και οικολογικών περιβαλλόντων, η κύρια ανησυχία ήταν ότι το περιεχόμενο επικεντρωνόταν κυρίως στους ιδιοκτήτες σπιτιού, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη και αυτοί που νοικιάζουν. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις ενότητες, όπως σύντομα κουίζ, θεωρήθηκαν λογικές και εφικτές.

Όσον αφορά τη δεύτερη ενότητα, οι οικολογικοί δημόσιοι χώροι, τα βίντεο και το περιεχόμενο θεωρήθηκαν ενημερωτικά, μαζί με σαφείς και συνοπτικές εργασίες. Εκτός από την παροχή ορισμένων πολύτιμων γνώσεων σχετικά με το περιεχόμενο, έγιναν και μερικές σχετικές προτάσεις.

Scroll to Top