Ποιοί είμαστε

Heading Icon

Εταίροι του έργου

AFEDEMY, Academy on Age-friendly Environments in Europe

- Συντονιστής -
Σχετικά με την AFEDEMY

Η AFEdemy είναι μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την πόλη Gouda της Ολλανδίας. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2017 και έκτοτε η AFEdemy συμμετέχει με επιτυχία σε ευρωπαϊκά δίκτυα και έργα. Ο λόγος πίσω από την ίδρυση του AFEdemy είναι η αντιμετώπιση της πρόκλησης της εφαρμογής σε πολλούς οργανισμούς που ενστερνίζονται την ολιστική αντίληψη του ΠΟΥ για πόλεις και περιβάλλοντα φιλικά προς την ηλικία. Ως εκ τούτου, η αποστολή της AFEdemy είναι να χτίσει την ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών ενδιαφερομένων στον τομέα των έξυπνων υγιεινών περιβαλλόντων φιλικών προς την ηλικία. Οι κύριες ομάδες-στόχοι για εκπαίδευση και συμβουλές είναι ηλικιωμένοι, δημόσιες αρχές, αρχιτέκτονες, ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και φορείς έρευνας και ανάπτυξης ΤΠΕ. Για την επίτευξη του στόχου της εταιρείας, η AFEdemy προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: σύνδεση και δικτύωση των ενδιαφερόμενων μερών, ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και MOOC, εκπαιδεύσεις, καθοδήγηση και έρευνα.

HAGUE Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών

- Εταίρος -
Σχετικά με το HAGUE

ο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Χάγης έχει σχεδόν 26.000 φοιτητές που σπουδάζουν σε σχεδόν 100 προγράμματα πλήρους και μερικής φοίτησης. Διαθέτει επίσης έξι Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης. Ένα κέντρο εμπειρογνωμοσύνης αποτελείται από έναν αριθμό ερευνητικών ομάδων που διεξάγουν έρευνα γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα. Στο έργο AFECO, η ερευνητική ομάδα Urban Ageing, η οποία αποτελεί μέρος του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης για την Καινοτομία στην Υγεία, συνεργάζεται με το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Παγκόσμια και Συμπεριληπτική Μάθηση. Οι εμπλεκόμενοι ερευνητές φέρνουν στο τραπέζι ουσιαστική ερευνητική και διδακτική εμπειρία σχετικά με το θέμα της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων στην πόλη καθώς και σε θέματα βιωσιμότητας, καθώς και καλά ανεπτυγμένες ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές δεξιότητες. Η ερευνητική ομάδα Urban Aging ανέπτυξε επίσης από κοινού το Ερωτηματολόγιο Πόλεων και Κοινοτήτων Φιλικών προς την Ηλικία (AFCCQ).

ΓΗΡΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

upwr

Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ τμήμα περιβάλλοντος και επιστημών υγείας

- Εταίρος -
Σχετικά με το Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ τμήμα περιβάλλοντος και επιστημών υγείας
Το Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ τμήμα περιβάλλοντος και επιστημών υγείας (UPWr) είναι ένα από τα καλύτερα εξειδικευμένα πανεπιστήμια στην Πολωνία. Επίσης, το UPWr δημιούργησε 16 Κορυφαίες Ερευνητικές Ομάδες που εργάζονται για την ανάπτυξη των κλάδων τους, ξεκινούν και διεξάγουν διεθνή έρευνα ζωτικής σημασίας και λαμβάνουν εξωτερικά κονδύλια για το Πανεπιστήμιο για τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών. Μία από αυτές τις Κορυφαίες Ερευνητικές Ομάδες επικεντρώνεται στον τομέα των Βιώσιμων Πόλεων και Περιφερειών. Επιπλέον, το UPWr έχει εμπειρία στη διεξαγωγή διδασκαλίας για ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Από το 2009 το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας λειτουργεί στο UPWr. Σκοπός αυτής της μονάδας είναι να αναπτύξει και να εμβαθύνει την πνευματική και ψυχοσωματική ικανότητα και την κοινωνική δραστηριότητα των μαθητών, ανεξάρτητα από την εκπαίδευση, την επαγγελματική τους κατάσταση και την τρέχουσα απασχόληση.
SHINE 2Europe

SHINE 2Europe Lda.

- Εταίρος -
Σχετικά με την SHINE 2Europe Lda
Η SHINE 2Europe στοχεύει στην προώθηση κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους πολίτες, παρέχοντας έρευνα και υποστήριξη για την εφαρμογή λύσεων τεχνολογικής γνώσης, υγείας και ενσωμάτωσης. Με ένα σαφές όραμα για την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης, η SHINE προωθεί την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την ενεργό δικτύωση μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερομένων και χωρών με έργα σε τομείς που θεωρούνται απαραίτητοι για την κοινωνία, όπως η ισότητα και η ένταξη, η ηθική συμπεριφορά και η περιβαλλοντική ευθύνη. Η SHINE προεδρεύει του COST Action NET4Age-Friendly και είναι μέλος της Ομάδας Εστίασης του οικοσυστήματος του Συμφώνου της ΕΕ για τις Δεξιότητες για την Εγγύτητα και την Κοινωνική Οικονομία.
ISRAA

I.S.R.A.A., Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza Agli Anziani

- Εταίρος -
Σχετικά με την ISRAA

Ο φορέας I.S.R.A.A. είναι ένας ιταλικός δημόσιος πάροχος φροντίδας ηλικιωμένων με έδρα στο Τρεβίζο που παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πιθανών αναγκών, προσφέροντας ένα σύνολο διαφορετικών επιλογών στέγασης σε ηλικιωμένους πολίτες με ή χωρίς άνοια, τόσο στην κατ’ οίκον φροντίδα όσο και στους οίκους ευγηρίας. Ο I.S.R.A.A. παρέχει επίσης 32 διαμερίσματα για αυτόνομους ηλικιωμένους, και έχει γνώση και εμπειρία στο να βοηθά τους ηλικιωμένους να παραμείνουν ανεξάρτητοι όσο το δυνατόν περισσότερο, παρά τους λειτουργικούς και γνωστικούς περιορισμούς τους, προωθώντας θετικά συναισθήματα σε περιβάλλον φιλικό προς την ηλικία, βελτιώνοντας την αυτό-αποτελεσματικότητα των ηλικιωμένων και αυξάνοντας την αντίληψή τους για την ποιότητα ζωής.

ISIS

ISIS, Institut Für Soziale Infrastruktur Gemeinnützige GmbH

- Εταίρος -
Σχετικά με το ISIS
Το ISIS είναι ένα μη κερδοσκοπικό ινστιτούτο εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας και κοινωνικού σχεδιασμού. Ιδρύθηκε το 1991, και ειδικεύεται σε πρακτικές αναλύσεις κοινωνικών επιστημών, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην ανάπτυξη κοινωνικών δομών και στη μεταφορά γνώσης. Η γνώση είναι οι πόροι μας είναι τα μέλη της ομάδας μας και η συλλογικότητά τους. Συνδυάζουν την τεχνογνωσία στις κοινωνικές επιστήμες και τη διεπιστημονική ικανότητα.
Το ISIS εστιάζει στα ζητήματα της ηλικίας, των διακρίσεων, της ψηφιοποίησης, της υγείας και της συμμετοχής. Η κύρια ιδέα είναι η ενίσχυση των δημοκρατικών δομών. Για το σκοπό αυτό, το ISIS εργάζεται επίσης εδώ και πολλά χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο με διάφορους εταίρους».
FRODIZO

FRODIZO σωματείο για την αρωγή και τη φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες

- Εταίρος -
Σχετικά με το ΦΡΟΝΤΙΖΩ
Το σωματείο ΦΡΟΝΤΙΖΩ είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να διατηρήσουν το μέγιστο επίπεδο αυτονομίας και ευημερίας. Στόχος του είναι να προωθήσει την ενεργό γήρανση, την ανεξάρτητη διαβίωση και την κοινωνική ένταξη για αυτές τις ομάδες-στόχους.
Το προσωπικό του αποτελείται από επαγγελματίες και επιστήμονες από διαφορετικούς τομείς υγείας και κοινωνικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων νοσηλευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γεροντολόγων και φυσιοθεραπευτών. Το σωματείο διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων κοινωνικής φροντίδας στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Εθνικό επίπεδο, κοινωνικού και υγειονομικού χαρακτήρα.
Scroll to Top